Privacy beleid Manege Morgenstond

Privacy is voor Manege Morgenstond van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we je uit wat we bij Manege Morgenstond allemaal doen met de informatie die we over jou weten.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 •  Het verlenen van toegang tot onze website
 •  Het gebruiken van de functionaliteiten van onze website
 •  Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die betrekking hebben op de verschillende facetten van onze dienstverlening
 •  Het opnemen van contact met jou
 •  Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 •  Het in kaart brengen van onze doelgroepen
 •  Het versturen van nieuwsbrieven

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

 

Categorieën persoonsgegevens:

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Land
 • Geslacht
 • Gezinssamenstelling
 • Emailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Relatienummer (jouw klantnummer)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Betalingswijze
 • Informatie over de door jouw afgenomen diensten
 • IP adres
 • Cookie ID’s
 • Foto’s en video’s
 • Eventuele persoonsgegevens die jij zelf met ons deelt

  

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, of wij dit op basis van de wet moeten of mogen doen. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken bijvoorbeeld aan:

 • KNHS, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, voor het aanvragen van o.a. ruiterpaspoort en diploma’s
 • AACC, onze accountant
 • PPHO (Professioneel platform voor Hippische Ondernemers), leverancier van de software voor de lesadministratie
 • Exact, ons boekhoudpakket

 

Bewaartermijnen

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, en volgens de wettelijke bewaartermijnen. We hanteren een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonlijke gegevens te beperken. Zo zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Jouw privacy rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact opnemen met ons. Op basis van de privacywetgeving heb je de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van jou hebben
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van jou hebben
 • Het laten corrigeren van fouten met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens
 • Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van jouw persoonsgegevens

 

Aanpassingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen hier op de website worden gepubliceerd.

Geen afbeeldingen